Hoe zijn wij ontstaan - lees hier onze visie en missie?

Het verhaal

Hoe zijn wij ontstaan?

Blijfovereind is opgericht aan het begin van de corona crisis. In deze verwarrende tijd, die bij veel mensen spanning oplevert is het de vraag of men voldoende veerkracht heeft om zich staande te houden. Er heerst onzekerheid en twijfel en sommige mensen missen een steuntje in de rug. Een groep van professionele coaches met de wens om te helpen, verbindt zich met elkaar door een platform te creëren voor het boeken van gratis coachgesprekken.

 

Terwijl de crisis voortduurt en de acute hulp zich vooral richt op gezondheid en praktische zaken, rijst de vraag wat Blijfovereind verder kan betekenen voor de samenleving. Ieder gesprek is er één van betekenis, maar de vraag naar coachgesprekken is minder dan verwacht. Bij acute hulp is een coachgesprek meestal niet de eerste stap. We zien dat bestaande kwetsbaarheden worden blootgelegd. En wij realiseren ons dat degenen die een coach kunnen gebruiken, daar niet altijd toegang toe hebben. Met dit inzicht kiezen we ervoor om blijvend gratis coachgesprekken via onze website beschikbaar te stellen. We bepalen onze nieuwe koers met een visie en missie.

 

Visie & Missie

De visie van Blijfovereind is dat wij geloven in een samenleving waarin hulp toegankelijk is voor iedereen. Wij vinden dat niemand er alleen voor hoeft te staan en dat kwetsbaarheid gedeeld kan worden. Door te praten met een coach kan je verder met een hernieuwd inzicht.

 

De missie van Blijfovereind is om coaching toegankelijk te maken voor iedereen, als ondersteuning om veerkrachtig te zijn.

#blijfovereind