Privacy Policy

Blijfovereind.nl verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk om een onze dienst uit te voeren. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je telefoonnummer en e-mailadres zijn nodig om contact met je te leggen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Blijfovereind.nl de betreffende dienst simpelweg niet aanbieden.

Het kan voorkomen dat coaches tijdens het gesprek aantekeningen maken van het gesprek om werk optimaal te kunnen doen. Deze gegevens blijven volstrekt vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor jouw coach. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Blijfovereind.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Inhoud van het gesprek, dan wel aantekeningen zullen nooit worden gedeeld. Na het gesprek ontvang je eenmalig een email waarin we je vragen feedback te geven.

Blijfovereind.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Blijfovereind.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Blijfovereind.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Deze periode is nooit langer dan drie maanden. Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de dienst worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Blijfovereind.nl kan worden toegestaan om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer u toestemming heeft gegeven voor

een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Blijfovereind.nl verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via blijfovereind@gmail.com